CHCETE NÁM POMOCI?

Číslo SBÍRKOVÉHO transparentního účtu: 2101674572/2010


Vážíme si každého daru, který věnujete projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek. Mnohokrát děkujeme všem našim sponzorům, kteří pomáhají dětem.

Finanční dary nám dávají možnost využít peníze tam, kde je jich akutně nejvíce třeba. Předat je můžete osobně v Klokánku, zaslat poštovní poukázkou na adresu Klokánku nebo bankovním vkladem či převodem na sbírkový transparentní účet 2101674572/2010.

Přispět můžete také hmotnými dary jako jsou potraviny, drogerie, školní potřeby, oblečení, hračky, spotřebiče a další.

Pro potvrzení o daru či darovací smlouvu nás prosím kontaktujte na e-mailu petra.videnska@fod.cz.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE.

ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ:

  • fyzická osoba (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet daru za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

  • právnická osoba (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu daru, pokud hodnota jednotlivého daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 (o daňovou ztrátu, o odpočet výdajů na vědu a výzkum a o odpočet na odborné vzdělávání). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Spolek Fond ohrožených dětí je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které spolek získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc ohroženým dětem.