Czech English

Kontakt / Klokánek Štěrboholy

Kontakty

 

POHOTOVOSTNÍ TELEFON: 724 667 728 (pouze pro příjem dětí a v situaci ohrožení)


ŘeditelKA:

Mgr. Petra Vídenská

Mob.: 724 667 728
e-mail: petra.videnska@fod.cz

 

Sociální pracovnÍK a zástupCE ředitele:

Jan Vaněk, DiS.

Mob.: 724 667 683
e-mail: jan.vanek@fod.cz

 

Sociální pracovnice:

Mgr. Veronika Tomanová

Mob.: 724 567 512
e-mail: veronika.tomanova@fod.cz

PracovnÍk pro sponzoring:

Mgr. Josef Lodín


Mob.: 776 009 900 (finanční dary, věcné dary, navázání spolupráce s Klokánkem)
e-mail: josef.lodin@fod.cz

administrativa:

Bc. Radka Šindlerová


Mob.: 724 567 547
e-mail: radka.sindlerova@fod.cz

denní teta:

Šárka Štědronská

Mob.: 724 667 724 ( pro příjem oblečení a kočárků )

 

ADRESA:

FOD Klokánek Štěrboholy 
K Učilišti 165/15 
102 00 Praha 10 - Štěrboholy

Tel.: 272 653 720

e-mail: klokanek.sterboholy@fod.cz

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU KLOKÁNKU ŠTĚRBOHOLY: 234924169/0300

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU KLOKÁNKU ŠTĚRBOHOLY: 2101674572/2010

ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU PRO NÁŠ BAZÁREK: 2401559605/2010


Platba na účet veřejné sbírky pro náš Klokánek bude dárcem zaslána na sbírkový transparentní účet, pro který je typické, že jsou některé údaje o dárci zveřejněny v náhledu transparentního účtu (zejména jméno, příjmení, částka, číslo bankovního účtu, zpráva pro příjemce). V případě, že dárce nesouhlasí se zveřejněním těchto údajů, je možno dar poskytnout i jiným způsobem tj. úhrada na účet veřejné sbírky FOD 3055103/0300 a uvedením specifického symbolu 583 nebo poznámky ŠTĚRBOHOLY – dar bude předán Klokánku Štěrboholy.