FOD - Klokánek Štěrboholy

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

kapacita Klokánku: 24 dětí

POHOTOVOSTNÍ TELEFON: 724 667 728
(pouze pro příjem dětí a v situaci ohrožení)

O ŠTĚRBOHOLSKÉM KLOKÁNKU

Dovolte nám, abychom Vám představili naše zařízení Klokánek, které bylo uvedeno do provozu v prosinci 2005 v Praze 10 - Štěrboholy zrekonstruováním bývalého zemědělského učiliště. Rekonstrukci provedl Magistrát hl. města Prahy, kterému platíme nájem - symbolickou 1Kč ročně.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, který tvoří alternativu k systému ústavní výchovy. Poskytuje dětem rodinnou péči na nezbytně nutnou dobu, a to dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, případně do doby, než je jim nalezen nový náhradní domov.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoliv přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení. Děti lze přijmout kdykoli ve dne, v noci i o víkendu, a to na žádost rodičů či samotného dítěte nebo na základě předběžného opatření.

V Klokánku o děti pečují po všech stránkách (obdobně jako v rodině) střídavě po týdnu dvě „tety“. Teta tedy pečuje o děti vždy celý týden nepřetržitě, kdy se po týdnu vystřídá s druhou „tetou“. Děti jsou tak navyklé na „své tety“, čímž se snižuje riziko rozvoje citové deprivace. Maximální počet dětí v „klokaní“ rodině jsou čtyři děti, které žijí společně se „svou“ tetou v bytové jednotce vybavené stejně jako běžná domácnost. Není zde stanoven žádný striktní řád a pravidla, jak tomu bývá v ústavních zařízeních. Zkrátka - snažíme se vytvořit dětem prostředí co nejvíce podobné normální rodině.

Všichni zaměstnanci Klokánku prochází složitým psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí. Z Klokánků mohou děti telefonovat domů a rodiče je mohou kdykoliv navštěvovat a brát si je na vycházky nebo na víkendy, pokud tomu nebrání závažné důvody nebo pokud je dítě neodmítá. Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mohou proto týrané a zneužívané děti přijmout i bez souhlasu rodičů až do doby, než je rozhodnuto o předběžném opatření.

Ale vraťme se zpět k nám do Štěrbohol. Disponujeme 7 bytovými jednotkami, ve kterých může najít útočiště až 28 dětí. K budově patří velká zahrada s prolézačkami a hřištěm. Děti u nás mohou navštěvovat spoustu zájmových kroužků (rybářský, sportovní, výtvarku, tanec či fotbal). Specifikum našeho Klokánku ve Štěrboholích jsou i manželské páry, které se plně starají o svěřené děti - nestřídají se tedy s žádnou tetou. Dětem je dán i mužský vzor a prostředí plného rodinného zázemí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím rychlého kontaktu na našich webových stránkách nebo telefonicky na tel. uvedených v kontaktech. Pokud se chcete s naším zařízením seznámit blíže, jste srdečně zváni na naše Dny otevřených dveří či další akce pro veřejnost, které pravidelně pořádáme.