FOD - Klokánek Štěrboholy

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

kapacita Klokánku: 20 dětí

volná místa: 2
POHOTOVOSTNÍ TELEFON: 724 667 728
(pouze pro příjem dětí a v situaci ohrožení)


PŘÍJEM OBLEČENÍ, OBUVI A HRAČEK: MOBIL 724 667 729O ŠTĚRBOHOLSKÉM KLOKÁNKU

Dne 5. prosince 2005, krátce před mikulášskou nadílkou, přestřihl tehdejší primátor hl. m. Prahy pan MUDr. Pavel Bém spolu se svou chotí magistrátní pásku a slavnostně tak otevřel náš nový Klokánek na Praze 10 - Štěrboholy. Ve svém proslovu velmi ocenil činnost Fondu ohrožených dětí a projekt Klokánek. Mimo jiné uvedl: "Nejen jako primátor, ale především jako lékař a rodinný terapeut vím, že je nanejvýš důležité, aby období, které dítě tráví mimo fungující rodinu, bylo co možná nejkratší".

Slavnostní akce se zúčastnili i dva náměstci ministra práce a sociálních věcí - pan MUDr. Marián Hošek (náměstek pro sociální oblast) a pan JUDr. Petr Šimerka (náměstek pro legislativu), ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce paní Mgr. Michaela Marksová, ředitelka zdravotního
a sociálního odboru Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) paní MUDr. Alena Váňová, ředitelka odboru školství MHMP paní Ing. Dáša Hostašová, ředitelka nadace Naše dítě paní Ing. Zuzana Baudyšová, předseda občanského sdužení Babybox pro odložené děti pna Ludvík Hess i naši nejvýznamnější sponzoři. Všichni si pak prohlédli nově zrekonstruované a zařízené byty, ve kterých již bydlelo
14 dětí - nejmladší z nich třítýdenní holčička a nejstarší sedmnáctiletý chlapec. Na rozdíl od malých dětí v ústavní péči se naše děti na příchozí "nevrhaly" a nechtěly s nimi odejít, ale udržovaly zdravý odstup tak jako normální děti z rodiny. Stejně se chovají i děti v ostatních Klokáncích.

V objektu bývalého zemědělského učiliště s pěknou zahradou měl podle původního projektu vzniknout dětský domov se šesti velkými byty po osmi dětech. Pan primátor k naší velké radosti ale podpořil návrh Fondu ohrožených dětí na změnu projektu, a tak místo dětského domova Magistrát
hl. m. Prahy vybudoval 12 krásných "klokanních" bytů po čtyřech dětech. Kapacita objektu byla tehdy 48 dětí. Magistrát do rekonstrukce vložil 41 milionů korun. Mimo jiné byl vybudován výtah
a objekt dostal i novou krásnou fasádu z teplých a veselých barev (žlutá, oranžová, červenohnědá). MHMP nám objekt pronajal k provozování Klokánku na deset let za symbolickou korunu ročně,
s perspektivou prodloužení pronájmu za stejných podmínek.

Jako první vznikl byt č. 1, ve kterém začínaly jako pečující osoby manželský pár. Prvními umístěnými dětmi byla sourozenecká čtveřice, která byla vrácena z pěstounské péče. Mezi prvními zaměstnanci byla zdravotnice a správce Klokánku. Postupně se nabírali další zaměstnanci a to sociální pracovnice, denní tety, psycholog. V krátké době se otevřely další byty. Do dne kolaudace, která byla dne 5. 12. 2005, bylo v Klokánku už umístěno 14 dětí. Během dalšího roku se otevřely všechny zbývající byty, které se v krátké době zaplnily umístěnými dětmi.

V tomto roce došlo k vykradení kanceláře sociálních pracovnic, kdy neznámý člověk vnikl do budovy Klokánku a odcizil kreditní karty sociálním pracovnicím. Vše bylo nahlášeno Policii ČR, ale pachatel se nikdy nenašel. Další již vtipnější historkou byl vjezd neznámého člověka s favoritem do areálu Klokánku. Na otázku, co pohledává v areálu Klokánku, odpověděl, že je bývalý zaměstnanec zemědělského učiliště a že ví, že na zahradě rostou kozáci, tak si je přijel sesbírat.

Do Klokánku byly přijaty tři manželské páry. Výhodou manželských párů bylo, že se nestřídaly a tím nedocházelo k citové deprivaci dětí, dětem byl dán i mužský vzor a prostředí plného rodinného zázemí. 

Po novele zákona o sociálně právní ochraně dětí byla snížena kapacita na 5 bytů pro umístění 20 dětí. 

Od vzniku do současnosti nás navštívilo mnoho známých osobností, jako byl Karel Gott s manželkou Ivanou, Chinaski, Lucie Vondráčková nebo Stanislav Hložek. Velkou událostí pro naše děti byla možnost setkat se na Pražském hradě s panem prezidentem Milošem Zemanem. Ten den měl jeden
z našich chlapců narozeniny a pan prezident mu zařídil veliký dort s borůvkami.

V našem Klokánku pravidelně pořádáme v květnu Den otevřených dveří a v září Podzimní slavnosti. Bohužel poslední dva roky jsme kvůli Covidu 19 nemohli tyto akce zorganizovat. Doufáme, že příští rok se již podaří obě dvě akce uskutečnit. 

Máme mnoho sponzorů, díky kterým může náš Klokánek fungovat. Jedním z největších sponzorů, který nám pomáhá každý den již několik let, je Antonínovo pekařství, P§P Veltrusy a Globus. Velké díky ale patří i všem ostatním lidem, kteří nás podporují. 

Mnoho z nás pracuje v našem Klokánku řadu let a člověk by řekl, že už nás nic nepřekvapí.
A přesto....nedávno jsme přijali do Klokánku dva chlapce sourozence. Jednomu bylo 13 let a druhému 11 let. Starší z nich se v poslední škole zúčastnil soutěže ve sbírání kaštanů a tuto soutěž vyhrál.
Za výhru obdržel peníze. Řekli byste, že 13letý chlapec si za peníze půjde koupit něco dobrého nebo něco na sebe, někdo by řekl cigarety, atd. Nic takového. Chlapec šel do školní jídelny a koupil sobě a bratrovi obědy.